Terapeutyczne działanie natury

Nasze dzieci uczą się poprzez poznawanie i doświadczanie, a swoją bezgraniczną ciekawość mogą doskonale zaspokoić także w kontakcie z przyrodą. Eksploracja przyrody przez dzieci polega m.in. na: sprawdzaniu, dotykaniu, gnieceniu, a czasami nawet na zniszczeniu. Żeby dać dziecku możliwość pełniejszego doświadczenia natury, poświęćmy czas na poszukiwaniu połamanych przez wiatr gałęzi czy konarów drzew. Posadźmy wspólnie w doniczkach zioła, których wzrost będą później obserwować, wąchać czy smakować. Od nas rodziców zależy…