W naszym żłobku przerwa wakacyjna trwała będzie miesiąc i wypadnie ona w sierpniu.

Jest to czas urlopowy dla kadry żłobkowej, a także okazja do zrobienia drobnych remontów lub modernizacji. Przerwa wakacyjna uzasadniana jest również „dobrem dziecka”, czyli koniecznością zapewnienia dziecku minimum miesięcznego nieprzerwanego odpoczynku od żłobka.

Czekamy na nasze maluchy od 1 września 2022 r.