1 września 2021r dzieci, które kontynuują pobyt w Żłobku przychodzą normalnie w godzinach otwarcia placówki.

Dzieciaki, które rozpoczynają z nami przygodę przychodzą na pierwsze 5 dni adaptacji od godz. 9:00 do godz. 10:00.

Informacje o przyporządkowaniu dzieci do poszczególnych grup będą znajdować się na  tablicach ogłoszeniowych w holu naszego Żłobka w dniach 30-31.08.2021r. oraz pod numerem telefonu 15-6872452.