Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi – pisankami, palmami i stroikami – Komisja Konkursowa stwierdza, że nadesłane prace były zróżnicowane pod względem formy, wielkości, techniki i wykorzystanych materiałów.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich rodzicom, członkom rodziny dziękujemy za udział, nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i zachęcamy do dalszej pracy twórczej i poszukiwań inspiracji wynikających przede wszystkim z tradycji.

IMG_20220412_091403