Dofinansowanie pobytu w żłobku

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2021r(Dz.U.2021 poz2270) o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, zawarta jest również decyzja o dofinansowaniu opłaty za pobyt dziecka w Żłobku. Dofinansowanie będzie przysługiwało: rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub osobom, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym; dzieciom uczęszczającym do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystającym z opieki dziennego opiekuna; osobom, które nie otrzymują na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku,…

Próbna ewakuacja

20 września w Żłobku Miejskim w Nisku miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabycie przez dzieci właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji oraz ćwiczenie szybkiego, zorganizowanego opuszczania budynku przez dzieci i personel. Podsumowując : ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, spokojnie, z zachowaniem wszystkich procedur.

Adaptacja wstępna – uzyskane efekty

Adaptacja w naszym żłobku w dużej mierze zależała od cech osobowościowych dziecka.  Obecnie dzieci dobrze czują się w naszej placówce, chętnie uczestniczą w zabawach i zajęciach. Szczególną przyjemność sprawiają im zajęcia ruchowe i umuzykalniające. Jedynie nieliczne dzieci podchodzą z dystansem i stopniowo podejmują zabawę . Podsumowując, można stwierdzić, że  adaptacja , która w dalszym ciągu jest realizowana, przynosi pozytywne efekty i można powiedzieć, że nastąpiło: •    ograniczenie lęku i zachęcanie…

Spotkanie organizacyjne

Zebranie organizacyjne poszczególnych grup odbędzie się według następującego harmonogramu:    Grupa I – Krasnoludki  04.09.2023r. ( poniedziałek) godz. 17:00 Grupa III – Sówki 05.09.2023r. (wtorek) godz. 16:00 Grupa II – Misie 06.09.2023r. (środa) godz. 16:00   Prosimy o przyjście na spotkanie jednego z rodziców/opiekunów prawnych (bez dzieci). dyr. Bożena Gergont

Adaptacja dzieci nowo przyjętych

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy Państwu następujący harmonogram pierwszych dni dziecka w żłobku: 4 i 5 września 2023 r. od 9.00 do 10.00 – dzieci z grupy misie i sówki od 13.00 do 14.00 dzieci z grupy krasnoludki Dzieci przebywają w żłobku w tym czasie wraz z rodzicami/opiekunami lub pod opieką opiekunek. 6 i 7 września 2023 r. – wszystkie grupy Od 8.30 do 10.00 – dzieci przebywają w żłobku pod naszą opieką, bez rodziców/opiekunów (prosimy przyprowadzić dziecko do godz. 8.30 i w miarę możliwości odebrać ok. 10.00) 8 września 2023 r. -…

Podział na grupy na rok szkolny 2023/2024

Najlepszy start w drodze ku dorosłości GRUPA KRASNOLUDKI Adam K s Małgorzaty Anastazja N Anita K Dominik H Elena K Emilia M Gabriela W Gaja K Hanna P Igor K Izabela K Jakub De Julian M Karolina T Lara C Liwia J Marek P Martyna Ł Michał Frą Michał Fro Nadia W Natan G Nikodem P Nikodem T Oliwier…

Zmiana numeru telefonu

Informujemy, że od dnia 03.08.2023r. następuje zmiana numeru telefonu Żłobka Miejskiego w Nisku na: 579471303   Informacje o nieobecności dziecka w Żłobku prosimy zgłaszać SMS najpóźniej do godziny 8.15 danego dnia WZÓR W dniu ….lub w dniach od…do… (imię i nazwisko) dziecko będzie nieobecne.