UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA
Potwierdzenie woli kontynuuowania opieki (plik .PDF)