UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA
Karta zgłoszenia dziecka (plik .PDF)
Zaświadczenie o zatrudnieniu (plik .PDF)
Potwierdzenie woli kontynuowania opieki