Żłobek Miejski
ul. 3 Maja 22
37-400 Nisko

NIP: 865-154-07-30
REGON: 830012667

e-mail:

  • administracja@zlobeknisko.pl
  • dyrektor@zlobeknisko.pl
  • faktury@zlobeknisko.pl

tel. +48 579471303

tel. 15 687 24 52

Informacje o nieobecności dziecka w Żłobku prosimy zgłaszać SMS najpóźniej do godziny 8.15 danego dnia

WZÓR

W dniu ….lub w dniach od…do… (imię i nazwisko) dziecko będzie nieobecne.

nr konta: 27 9430 0006 0037 8297 2000 0003

NW polisa ubezpieczeniowa nr 184/1041737

zlobek4

Jak do nas dojechać?