Dzięki temu, że mamy możliwość obserwacji dzieci podczas ich naturalnych czynności – jedzenia, zabawy, czy snu, możemy odpowiednio wcześnie wyciągnąć wnioski i wprowadzić działania profilaktyczne. Oceniamy oddychanie, stopień rozwoju mowy oraz zdolności komunikacyjne. Podczas posiłków możemy zaobserwować jak dziecko przyjmuje pokarmy, jak się zachowuje w trakcie karmienia. Już na tak wczesnym etapie można również wychwycić pewne problemy laryngologiczne, między innymi zaburzenia słuchu, przerost migdałka podniebiennego (tzw. trzeciego migdałka), skrócenie wędzidełka podjęzykowego czy niewłaściwe ukształtowanie podniebienia, które mogą być przyczyną występowania opóźnień w rozwoju mowy czy problemów z artykulacją.