Czesne:  636,30 zł (opłata stała)

Wyżywienie:  do 200 zł

Nr konta: 27 9430 0006 0037 8297 2000 0003

1. Nazwa odbiorcy:
Żłobek Miejski w Nisku 3 Maja 22, 37-400 Nisko

2. Nazwa zleceniodawcy:
Imię i nazwisko Rodzica, adres zamieszkania

3. Tytułem:
Opłata za Żłobek, imię i nazwisko Dziecka