Zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat „w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.”

Nasza położna Kasia skupia się w swojej pracy na komunikacji z rodzicami i przekazywaniu im informacji o stanie zdrowia ich dzieci, ale również objawach, które mogą zaniepokoić, bądź które warto byłoby obserwować. Dzięki temu unikamy rozprzestrzeniania się choroby w grupie Maluszków, ale tez wśród personelu. Obserwuje sytuacje nieprawidłowego połykania i żucia, jak również wad zgryzu czy wad wymowy. Tego typu nieprawidłowości u dziecka, najpierw konsultuje z naszym logopedą. Jeżeli logopeda potwierdzi wątpliwości, wówczas rozmawiamy z rodzicami. Natomiast jest szereg innych sytuacji, kiedy zalecamy rodzicom wizytę u specjalisty – fizjoterapeutów, lekarzy.

Położna Żłobek Nisko

Rolą położnej w żłobku jest również edukacja rodziców w zakresie rozpoznawania wszelkich nieprawidłowości związanych z rozwojem dziecka, jak również procesów jego naturalnego rozwoju.

Niekiedy sama udziela rad zgodnie z kompetencjami, m.in. odnośnie rozszerzania diety, odpampersowania, odsmoczkowywania czy odstawiania od piersi. Rozmawia z Rodzicami również o tym, jak można budować odporność dziecka, jak podawać dzieciom leki lub kiedy infekcja jest na tyle poważna, że należy udać się do pediatry.