Psycholog w naszym żłobku obserwuje wszystkie dzieci jak bawią się w grupie, co robią w sytuacjach stresowych (czy są agresywne, nieśmiałe, wycofane, czy też odwrotnie: przebojowe i odważne). Czasem obserwuje , jak rano rozstają się z rodzicami, przygląda się ich zachowaniu w czasie zajęć sensorycznych.

Organizuje zajęcia adaptacyjne, które ułatwiają dziecku oswojenie się z nowym miejscem. Pomaga indywidualnie. Do psychologa możecie Państwo zgłosić się w trakcie jego dyżuru w żłobku. Rozmawiać możecie nie tylko o problemach dziecka, ale także o jego zdolnościach.

Psycholog opracowuje specjalne programy. Czasem ma pomysł na konkretne zajęcia w żłobku (np. rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci). Wtedy w porozumieniu z rodzicami (a czasem właśnie na ich prośbę) organizuje co jakiś czas (np. co dwa tygodnie) specjalne zajęcia na dany temat.
Służy pomocą rodzicom.

Świadomość, że możesz skorzystać z porady kogoś, kto zna dziecko i ma wiedzę psychologiczną,
daje oparcie i poczucie większego bezpieczeństwa.