Adaptacja w naszym żłobku w dużej mierze zależała od cech osobowościowych dziecka.  Obecnie dzieci dobrze czują się w naszej placówce, chętnie uczestniczą w zabawach i zajęciach. Szczególną przyjemność sprawiają im zajęcia ruchowe i umuzykalniające. Jedynie nieliczne dzieci podchodzą z dystansem i stopniowo podejmują zabawę .

WhatsApp Image 2023-09-18 at 11.11.57 (1)
20230911_091453
Podsumowując, można stwierdzić, że  adaptacja , która w dalszym ciągu jest realizowana, przynosi pozytywne efekty i można powiedzieć, że nastąpiło:
•    ograniczenie lęku i zachęcanie dzieci do przebywania w grupie rówieśniczej
•    złagodzenie trudności w przystosowaniu się dzieci do żłobka
•    przyzwyczajenie dzieci do przebywania w licznej grupie rówieśników
•    włączenie Rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy
w procesie przystosowania się do nowych warunków życia żłobkowego.
Mamy nadzieję ,że pojawiające się trudności adaptacyjne miały charakter przejściowy.