Priorytetem naszym jest stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, która umożliwia najlepszy rozwój. Uważnie słuchamy dzieci, starając się poznać ich potrzeby i emocje, które towarzyszą.im w sytuacjach trudnych dlatego wykorzystujemy metodę Growth Mindset, która uczy dostrzegania korzyści w niestandardowych zadaniach i trudnościach z nich wynikających – dzięki temu budujemy nasze poczucie sprawczości: „Było trudno, ale dałem radę!”

20230906_210257

Grupa Misie w obiektywie