Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+” 2022–2029

końcowe_2 - Zdjęcie
Żłobek Miejski w Nisku przy ulicy 3 Maja niebawem zostanie rozbudowany. Koncepcja zakłada dostawienie do obecnego budynku nowej części o powierzchni zabudowy 534m².
Projekt przewiduje przebudowę istniejącego obiektu o dodatkowe 4 oddziały, każdy z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym. Łącznie powstanie 100 dodatkowych miejsc dla dzieci na powierzchni użytkowej 907 m².
Forma zewnętrzna projektowanego budynku wynika bezpośrednio z linii zabudowy, wytyczonych w planie miejscowym. Minimalistyczna bryła ze stonowaną elewacją stanowić będzie tło dla barwnych wnętrz żłobka, zielonej formy ogrodu oraz całego otoczenia budynku.
Nowy żłobek po rozbudowie stanowić ma spójną całość, dostosowaną do potrzeb dzieci i współczesnych standardów.
Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem pozyskanym w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029”.