W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego Złobka przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do Żłobka dzieci tylko zdrowych.
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci;
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań;
1 (1)