ZNIESIENIE OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU FORM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

SZANOWNI PAŃSTWO Informujemy, iż od dnia 19 kwietnia 2021 roku zniesione zostają ograniczenia w funkcjonowaniu  Żłobka Miejskiego w Nisku, przestaje obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021r, (Dz. U. z 2021r. poz.654) ograniczające dostępność form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. CZEKAMY NA NASZE MALUSZKI Z UTĘSKNIENIEM !!!

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka Miejskiego w Nisku na rok szkolny 2021/2022

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka Miejskiego w Nisku na rok szkolny 2021/2022 01.03 – 30.04.2021 – Złożenie  deklaracji woli kontynuacji korzystania przez dziecko z usług Żłobka na rok szkolny 2021/2022 04.05 – 17.06.2021 – Złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami Rodziców. 30.06. – 05.07.2021 Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Żłobka Miejskiego w Nisku 09.07.2021 Ogłoszenie wyników Rekrutacji 01.09 -…

Przedłużenie ograniczenia w funkcjonowaniu Żłobka

Szanowni Państwo,   uprzejmie informujemy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowanym pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/653), zmianie uległa data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.   Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, działanie żłobków,…

Ograniczenie w funkcjonowaniu Żłobka

UWAGA!!! Szanowni Rodzice, Na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z rozporządzeniem w okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W tym okresie opieka w Żłobku Miejskim w Nisku…

Procedury obowiązujące w żłobku w czasie pandemii

W związku z dużą liczbą zachorowań na COVID-19 Prosimy rodziców/opiekunów o : 1. obserwowanie stanu zdrowia dzieci; 2. zgłaszanie zachorowań dzieci oraz członków rodziny na COVID-19 pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; 3. nieprzyprowadzanie do żłobka dzieci z KATAREM, KASZLEM i innymi objawami sugerującymi infekcję; 4. zapoznanie się szczegółowe z Procedurami COVID-19 ——>  zakładka Bezpieczeństwo.   Nasza placówka cały czas pracuje – pomieszczenia żłobka są na bieżąco dezynfekowane i ozonowane.…

Przerwa wakacyjna

W naszym żłobku przerwa wakacyjna trwała będzie miesiąc i wypadnie ona w sierpniu. Jest to czas urlopowy dla kadry żłobkowej, a także okazja do zrobienia drobnych remontów lub modernizacji. Przerwa wakacyjna uzasadniana jest również „dobrem dziecka”, czyli koniecznością zapewnienia dziecku minimum miesięcznego nieprzerwanego odpoczynku od żłobka. Czekamy na nasze maluchy 1 września 2021 r.